divendres, 15 de gener de 2010

Butlletí d’Economia Cooperativa Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses nº 30

 

Noves cooperatives

El DOGC 5515 va publicar les cooperatives inscrites al Registre General de Cooperatives de la Generalitat durant el mes d’octubre de 2009.
Les noves cooperatives han estat deu, de les quals vuit corresponen als Serveis Territorials de Barcelona i dues als de Lleida. Per comarques, tres pertanyen al Barcelonès, dues al Baix Llobregat i Maresme, i una a les comarques d’Osona, Noguera i Alt Urgell.
La major part de cooperatives, set, pertanyen a la branca de treball associat, una és mixta de consumidors i usuaris i treball associat, una altra agrària, i finalment en trobem una de consumidors i usuaris.


Suport als centres especials de treball

El Departament de Treball de la Generalitat ha destinat un total de 477.100 euros a subvencionar accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional, en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball.


Programes per la diversitat

El DOGC 5526 de 15 de desembre va publicar la convocatòria pels anys 2010-2011 de subvencions previstes en el programa d’ajuts i subvencions al programa d’igualtat d’oportunitats en el treball, dins l’apartat de programes per la diversitat, com ara:
A1. Programa d’itineraris d’inserció laboral de la RMI.
B3. Suport al funcionament de les empreses d’inserció.
C6. Programa de Treball amb suport a l’empresa ordinària.
D8. Projectes per a la sensibilització i impuls de les empreses que col·laborin a la inserció de col·lectius amb discapacitat o risc d’exclusió.
S’hi destinaran 15.500.000 euros, dels quals 7.750.000 correspondran a l’any 2010, i el mateix import al 2011.


 

 

Notícies

 

Premis Abacus 2009

La cooperativa Abacus ha lliurat els premis de la cinquena edició, en tres modalitats:
- Abacus Educació, a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.
- Abacus Cultura, a l’Escola Taller de Músics.
- Abacus Cooperativisme, a la Xarxa d’Economia Solidària (XES), en reconeixement al seu treball de difusió de les accions i informacions que es generen al voltant del món cooperatiu.


Responsabilitat Social

El dia 17 de desembre va tenir lloc a Badalona una jornada sobre Responsabilitat Social i Territoris en Xarxa, en el marc del Projecte Xarxa Musho.
A més de la presentació de la Xarxa, es van debatre dos temes:
- La promoció de la responsabilitat social als territoris i al si de les empreses, i
- Sentit i oportunitats per a la responsabilitat social en les empreses i els territoris.
També s’hi va presentar el llibre Bones Pràctiques de RSE, elaborat en el marc del projecte Musho, subvencionat pel Programa de Projectes Innovadors del SOC.
Formen part de Musho Aprise, Reactivació Badalona, Ceefia, Cria, Enlos, Exateam, Feicat, Fesalc i Imo.


Jornada de Clade

El Grup Clade va reunir el dia 27 de novembre, a La Pedrera de Barcelona, més de 200 empresaris/es i representants d’institucions públiques i privades i socis i treballadors de les 11 empreses d’economia cooperativa que en formen part.
El tema a debatre era "Repensar l’empresa des dels valors". Van participar com a ponents, el president del Parlament, Ernest Benach, la directora general d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses, Mireia Franch, així com Miquel Àngel Oliva, Adolf Todó, Pamela Hartigan, Francisco Longo, Inazio Estensoro, Ernest Folch, Carlos Buesa i Oriol Amat. Els ponents van debatre la pregunta "Quins valors seran la clau del futur empresarial?".


Premis de la Federació de Cooperatives de Serveis

El Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Serveis va acordar atorgar els premis "Cooperativa de l’any 2009" a les cooperatives Roba Amiga i Costa Brava Verd Hotels, i "Gerent de l’any 2009" al Sr. Francisco Ramos Planelles. 


Curs a La Segarra

El Consell Comarcal de la Segarra celebra, dins el mes de desembre, el curs "Aspectes clau de l’Empresa Cooperativa", a la capital de la comarca, Cervera.
Amb una durada de 12 hores dotarà de les eines per a gestionar la constitució d’empreses cooperatives, remarcant també les especificitats d’aquest tipus d’empreses en l’àmbit fiscal, comptable i laboral.
Els continguts del curs són:
- L’empresa cooperativa.
- Regulació cooperativa.
- Funcionament dels òrgans socials.
- Constitució d’una empresa cooperativa.


Suport al tercer sector

El DOGC ha modificat la convocatòria de subvencions per a inversions en el patrimoni propi a entitats del tercer sector i altres fundacions i entitats sense ànim de lucre, destinant un total de 7.000.000 d’euros a la convocatòria.


S’allarga el termini d’adaptació al Nou Pla General Comptable

S’ha publicat al BOE la disposició especial d’ampliació transitòria perquè les empreses de l’economia social s’adaptin als criteris del nou Pla General de Comptabilitat. Segons el Reial Decret 2003/2009 es prorroga fins el 31 de desembre de 2010 la moratòria sobre la consideració del capital social de les cooperatives com a patrimoni net en la comptabilitat de les societats cooperatives.

El Pla General Comptable aprovat el 2007 estableix que les aportacions dels socis són un passiu exigible, cosa que podria provocar, amb la legislació actual, que es produïssin desequilibris comptables a les cooperatives. Aquesta ampliació del termini permetrà continuar comptabilitzant durant un any més el capital social de les cooperatives dins del capítol de fons propis.


 

L’espai de l’IPFC

 

ARA_COOP DISPOSA D’UN NOU SERVEI: L’ESPAI LLAVOR

Les persones emprenedores ja disposen d’un nou servei per madurar el seu projecte empresarial i avaluar la seva viabilitat. Ara_Coop ha posat en marxa un nou recurs, l’Espai Llavor, per potenciar projectes empresarials innovadors amb vocació de convertir-se en cooperativa. Un servei que representa un valor afegit front a altres preincubadores existents al territori, no només per l’especialització en la creació de cooperatives, sinó també pel servei totalment personalitzat i tècnicament especialitzat que s’oferirà a les persones usuàries del servei.


Les persones
 

DAVID MARTINEZ

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, i Postgraduat en Tècniques de Negociació. Auditor i Censor Jurat de Comptes.
En la seva tasca de consultor ha participat, en el sector cooperatiu, en processos de reestructuració, creació de grups cooperatius, fusions de cooperatives i definició de plans estratègics de diferents sectors de l’activitat cooperativa.
Ha participat com a ponent en diversos congressos nacionals i internacionals del sector, com ara la darrera Setmana de l’Economia Cooperativa i les Jornades Europees sobre models d’accés a l’habitatge en règim cooperatiu, que va organitzar la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, celebrades a Sabadell.
És autor de diverses publicacions en premsa escrita i digital. Entre d’altres, és coordinador i coautor del llibre "Els habitatges cooperatius. El sistema de cessió d’ús", i coautor del llibre "Elaboració de plans estratègics. Aplicació a cooperatives i pimes".
En l’actualitat és soci d’AddVANTE, consultoria que compta amb 60 professionals de l’economia i del dret.
Com et vas començar a interessar pel món cooperatiu?
De sempre m’he interessat per les cooperatives, principalment perquè el meu germà havia estat Director General d’Ecotècnia, i vaig tenir ocasió de col·laborar com a extern amb aquesta cooperativa en el desenvolupament financer del procés de creixement. A partir d’aquí també vaig tenir oportunitat de poder entrar en contacte amb el Grup Mondragón.


 

Les empreses

 

LAMOSCA SCCL

Parlem amb Xavier Morta, President i Director de Projectes de la Cooperativa. Ens comenta els orígens, la situació actual i els projectes de futur de l’empresa.
Que és Lamosca?
Som una cooperativa de treball associat que treballa en el sector de la creativitat, la comunicació i el disseny. Vam néixer l’any 1995, a partir de professionals que ens coneixíem prèviament i que volíem fer projectes conjunts. Ens semblava que podíem sumar i fer un salt endavant si ens agrupàvem i proposàvem als nostres clients una oferta més amplia i integrada. Vam passar de treballar de forma individual, un cop havíem acabat els estudis, a fer un projecte col·lectiu que ens obria noves perspectives.
Un altre factor important era la necessitat de compartir espais, per tenir més i millors serveis, i disminuir els costos fixos que havíem d’assumir els diferents components per separat.
En aquell primer moment érem sis persones, de les quals tres encara continuem a la cooperativa.
El nostre perfil era complementari: ens vàrem ajuntar especialistes en disseny gràfic, en programació i multimèdia educativa, un altre provenia del món de la música... Junts sumàvem.
En els primers temps la cooperativa no tenia ingressos sostenibles, i havíem de combinar-ne el treball amb d’altres activitats. Aquesta situació va durar poc: al cap de sis mesos vàrem optar per dedicar-nos en exclusiva a la cooperativa. Ja havíem aconseguit més clients i per tant més ingressos, i se’ns obria el futur.


Emprenedors Cooperatius

 

INSTAL·LACIONS HANDYTEC SCCL

Parlem amb Emilio Garcia, secretari i soci fundador d’aquesta cooperativa, constituïda l’any 2006. Forma part d’Handytec com a soci juntament amb Antonio Garcia i Concepción Zamorano. La seva activitat es desenvolupa dins el sector de les instal·lacions elèctriques, tèrmiques (calefacció, climatització, energia solar tèrmica), fontaneria, principalment en els diferents àmbits relacionats amb el sector de la construcció. Té la seu a La Pobla de Montornès (Tarragonès), i treballa arreu de Catalunya.
Com va néixer la cooperativa?
Els socis havíem estat vinculats al món de les instal·lacions i la comercialització de productes elèctrics. Per tant coneixíem el sector i les persones que s’hi movien, i estàvem convençuts que podíem aconseguir clients amb relativa facilitat. A més a més era un moment propici: totes les activitats que es relacionaven amb la construcció tenien sortida.
Comptàvem, també, amb uns bons nivells formatius, entre els quals destaquen les titulacions adients per a la realització d’activitats oficials, amb signatura, vinculades a l’electricitat, aigua, calefacció, gas, i climatització.


 

Etiquetes de comentaris:

0 comentaris:

Publica un comentari

Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]

<< Pàgina d'inici